VEDOUCÍ PROVOZNÍHO ÚSEKU

Hledáme takového vedoucího, který je schopen řešit provozní projekty uvnitř velké korporace, umí jednat a naslouchat lidem a bude i podporou pro své podřízené, protože ví, že dosahovat výsledky může prostřednictvím efektivní práce svého týmu.

Cílem je nastavení a kontrola, popř. zlepšování provozních procesů, tzn. hledání optimálních řešení efektivních pro společnost a její zaměstnance.

Konkrétně budete mít na starosti:

 • řízení a správu agendy datových schránek, oběhu dokumentů, epodatelny, archivu a evidence smluv, plných mocí společností
 • řízení a dohled nad provozními projekty
 • řízení a dohled nad agendou komunikace s úřady (výpisy, notářské zápisy)
 • komunikaci s externími dodavateli a zároveň napříč společností
 • úzkou spolupráci v rámci společnosti (s právním oddělením, správou nemovitostí, s vedením společnosti...)

Pro tuto pozici musíte mít:

 • min. 5 let praxe v řízení provozu a administrativy v obchodní / výrobní společnosti
 • zkušenosti s projektovým managementem
 • ekonomické myšlení
 • praxi v nastavování procesů
 • organizační schopnosti a analytické myšlení
 • srozumitelné, výstižné a jasné vyjadřování
 • schopnost řešit problémy
 • umění motivovat a vést tým

Abyste měl/a představu v čem se můžete realizovat, uvádíme příklady projektů:

 • nastavení systému oběhu dokladů z e-podatelny a datových schránek, nastavení jejich delegování, přijímání a potvrzování,
 • ekonomické reportování a kontrola projektů správy nemovitostí – demolice skladových hal, stěhování a vyklizení činžovního domu,
 • systém poskytování režijních služeb ostatním společnostem ve skupině,

 

U nás najdete.

 • Samostatnou a odpovědnou práci.
 • Pracujeme v menších kancelářích, kde je klid na přemýšlení (žádné open space).
 • Pružnou pracovní dobu.
 • Investujeme do vzdělání zaměstnanců (studium, odborná školení, kurzy apod.).
 • Potřebné vybavení pro práci (telefon, notebook, služební automobil..).
 • A budete moci využít další firemní benefity (příspěvek na stravování, 5 týdnů dovolené, 2 dny zdravotní volno (sick days), příspěvek na sportovní aktivity, odměna při pracovním jubileu, výhodný telefonní a datový tarif, odměna za doporučení nového zaměstnance, slevy u dodavatelů zboží a služeb atd.)


Máte zájem realizovat další zajímavé projekty?
Pošlete mi svůj životopis  nebo odkaz na LinkedIn. Pokud si nejste jistý/á, i tak mi pošlete informace o sobě a s ředitelem posoudíme, zda by Vám tato pozice vyhovovala. A nebo se podívám po jiné možnosti v naší skupině ELTODO.

Odpovědět na pracovní příležitost


* Pro úspěšné odeslání formuláře je potřeba vyplnit všechna pole označená hvězdičkou. Pečlivě čteme každý životopis a všem odpovíme do 5ti dnů ohledně dalšího postupu. Popř. se podíváme i po jiných zajímavých pozicích v rámci koncernu ELTODO.

Prosím přiložte soubor se životopisem (není nutné, pokud jste zadal/a odkaz na profil LinkedIn)

Vyberte soubory


Osobní údaje, které jste nám poskytl/a, budou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně osobních údajů (GDPR).

Správcem Vašich osobních údajů je ta společnost Skupiny ELTODO, o jejíž pracovní pozici se ucházíte. Spol. ELTODO, a.s. (IČ 45274517) zpracovává osobní údaje uchazečů sama, společnosti Vegacom, a.s. (IČ 25788680), ELTODO Osvětlení, s.r.o. (IČ 25751018), ELTODO Národní dům, s.r.o. (IČ 26393425), Energovod PRAHA, a.s. (IČ 07409613), Energovod CZ, a.s. (IČ 04155637), Klement a.s. (IČ 25016695) a SAGASTA s.r.o. (IČ 04598555) zpracovávají tyto údaje prostřednictvím zpracovatele – spol. ELTODO, a.s.

Vaše osobní údaje budou zpracovávány za účelem provedení výběrového řízení na obsazení volné pracovní pozice, resp. provedení úkonů směřujících k eventuálnímu uzavření pracovní smlouvy* s Vámi, tj. v souladu s ustanovením článku 6, bodu 1, písm. b) GDPR, a to po dobu trvání výběrového řízení do podepsání pracovní smlouvy nebo do rozhodnutí o Vašem nepřijetí.

V případě Vašeho přijetí budete o dalším zpracování Vašich osobních údajů informován/a v rámci nástupního procesu a následně prostřednictvím informačního memoranda pro zaměstnance, které je přístupné na vnitřní intranetové síti Skupiny ELTODO.

V opačném případě budou Vámi poskytnuté osobní údaje zařazeny do databáze uchazečů, a v případě, že se uvolní pracovní pozice, na kterou byste byl/a vhodným kandidátem, budete kontaktován/a. Vaše osobní údaje budou takto zpracovávány po dobu tří let z důvodu oprávněného zájmu správce (spol. Skupiny ELTODO) mít k dispozici databázi potenciálních uchazečů o volné pracovní pozice.

Proti takovému zpracování Vašich osobních údajů jste oprávněn/a podat námitku dle čl. 21 GDPR, přičemž podání takové námitky bude mít za následek vyřazení Vaší osoby z databáze a vymazání všech Vašich osobních údajů.

Dále máte právo na přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR), na opravu nepřesných nebo doplnění neúplných osobních údajů (čl. 16 GDPR), na výmaz (právo být zapomenut – čl. 17 GDPR), na omezení zpracování (čl. 18 GDPR) a právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR).

K výkonu výše uvedených práv kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů Skupiny ELTODO Mgr. Víta Dernera, a to emailem na gdpr@eltodo.cz nebo písemně na adrese ELTODO, a.s., Novodvorská 1010/14, Praha 4 – Lhotka, případně telefonicky na tel. č. 261342239.

Máte též právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

*Pracovní smlouvou je myšlena jakýkoliv smlouva zakládající pracovně-právní vztah, např. DPP, DPČ atd.Sdílejte pracovní nabídku
Zadavatel ELTODO, a.s.
Inovativní technologie, řešení té nejvyšší kvality, unikátní produkty. To vše je ELTODO - moderní technologická společnost, jež patří mezi stovku nejvýznamnějších a nejstabilnějších firem v České republice.
Místo pracoviště Novodvorská 1010/14, Praha 4
Typ pracovního vztahu Práce na plný úvazek
Typ smluvního vztahu Pracovní smlouva
BenefityStravenky, 5 týdnů dovolené, 2 dny zdravotní volno (sick days), příspěvek na sportovní aktivity/Multisport, levnější tarif od mobilního operátora i pro rodinné příslušníky, odměna za doporučení nového zaměstnance - třeba kamaráda, firemní akce a další slevy od našich partnerů a dodavatelů.


Kontakt

Dana Bébrová
Specialista řízení lidských zdrojů
Tel.: +420 261 344 242
E-mail: bebrovad@eltodo.cz
ELTODO, a.s.
Novodvorská 1010/14
142 01 Praha 4 - Lhotka
Česká republika